sHÁNÍTE ZPRACOVÁNÍ 3D MODELU?

  • Vymodelujeme pro vás 3D model na základě vašeho nákresu, popisu, či 2D CAD souborů.
  • Máme zkušenosti s 3D tiskem. Pokud budete chtít, vaše objekty budeme rovnou modelovat tak, aby byly vhodné na 3D tisk. 
  • Vaše 3D modely vám rovnou vytiskneme technologií FMD za materiálu PLA, ABS, nebo PET.
  • Zpracujeme pro vás i fotorealistickou vizualizaci.
  • Máme znalosti s parametrickým designem. Využijte výhody generického návrhu. Změnou vstupních parametrů se vytvoří celá série výsledků. 

CO NABÍZÍME

3D MODELOVÁNÍ

Modelujeme v programu Rhinoceros - který je funguje na principu křivek a křivkových ploch (NURBs). Toto prostředí umožňuje přesné 3D rýsování, výstupem může být export 2D CAD výkresu.

3D TISK

Máme několikaleté zkušenosti s 3D tiskem technologií FDM. Ne každý 3D lze vytisknout. Vaše modely jsme schopni vytvořit tak, aby byly pro tisk vhodné. Připravíme pro vás 3D tiskové soubory a váš model vytiskneme.

VIZUALIZACE

Potřebujete váš model odprezentovat klientovi? Váš výrobek realisticky zvizualizujeme. Nabízíme i možnost animace. Vizualizace je ideální pro vysvětlení vašeho projektu.

PARAMETRICKÝ DESIGN

Potřebujete tvar, který by se měnil za základě proměnných vstupních hodnot? Vytvoříme pro vás funkci, která bude generovat geometrii za základně zadaných čísel.

KONZULTACE

Potřebujete poradit s 3D modelováním? 3D grafikou, prostorovým zobrazením, 3D tiskem, vizualizacemi, animacemi? Neváhejte se na nás obrátit! Společně najdeme nejlepší řešení!

K ČEMU VŠEMU SE DAJÍ VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

DESIGN

Vymodelujeme a vytiskneme pro vás vámi navržený předmět. 3D modelování a 3D tisk posouvají limity vyrobitelnosti. Zhotovit lze téměř cokoli. Ověřte si prototyp před finálním zpracováním.

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Vytvoříme pro vás visačky, klíčenky, personalizované drobné předměty. 3D tisknout lze i z více barev. Díky 3D nejsme limitování minimálním počtem kusů. Zakázku lze zhotovit už od 1 kusu.

ARCHITEKTONICKÉ MODELY

Nechte si vytisknout architektonický model. Na fyzických modelech se snadněji klientovi prezentují vaše návrhy. 3D tisk umožňuje zhmotnit i jinak těžko vyrobitelné tvary.

MALOSÉRIOVÁ VÝROBA

Máte produkt, ale nevyplatí se vám investovat do výroby vstřikolisové formy? Vydejte se cestou 3D tisku. Vyrobíme pro vás 3D model a rovnou jej i vytiskneme.

VLASTNÍ PROJEKT

Máte vlastní projekt a chcete pomoci s jeho realizací? Neváhejte nás kontaktovat! Pravděpodobně jsme už zpracovávali podobný projekt a můžeme vás pomoci a poskytnout inspiraci.

PROTOTYPY

Před rozjetím velkovýroby je nutné si ověřit rozměry a funkčnost daného návrhu. Nechte si 3D vymodelovat a 3D vytisknout prototyp.

MECHANICKÉ SOUČÁSTKY

3D tisk lze použít i na mechanické součástky. Každá součástka může být jedinečná. Každé ozubené kolo může mít jiný rozměr. Vytvoříme pro vás 3D modely podle zadání a případně i 3D vytiskneme.

RENOVACE

Renovujete starý předmět a nemůžete sehnat nikde náhradní díl? Nevadí! Nechce si ho 3D vymodelovat a vytisknout. 3D tisk zabrousit, zatmelit, či povrchově jinak povrchově upravovat nástřiky.

HRAČKY

Ke stažení zdarma jsou tisíce bezplatných 3D modelů hraček. Vytiskněte jeden z nich! Nebo navrhněte vlastní. Pomůžeme vám! Vyrobíme prototyp i finální produkt. Tvořte personalizované hračky pouze v několika exemplářích.

MÓDNÍ DOPLŇKY

Nechte si vymodelovat personalizované či jinak velmi specifické modní doplňky. 3D tištěný produkt bude naprostý unikát.

3D MODELOVÁNÍ

  • Jako podklad pro 3D model může posloužit i jen skica, nebo obrázek stažený z internetu. Čím přesnější zadaní bude, tím rychleji (a potažmo i levněji) 3D model narýsujeme. Ideální jsou 2D vektorové výkresy. Ale pokud chcete 3D model fyzické věci, stačí nám objekt zapůjčit a my si ho přeměříme.
  • 3D modelování mechanických součástek je velmi přesné. 3D scan nedosahuje takového detailu. Navíc, pokud je objekt geometricky přesný, 3D modelování zabere i méně času, než 3D scanování.
  • Sdělte nám váš záměr a my vám nabídneme několik řešení a zvolíme to nejvhodnější.
VIZUALIZACE

Hotový 3D model pro vás zvizualizujeme. Nastavíme mu materiály, odlesky, osvětlení. Jsme schopni 2D nascenovat reálné vzory a ty pak na model aplikovat formou bitmapy. Natavíme scénu a osvětlení. Hotová scéna s modelem se dá samozřejmě využít pro více vizualizací - pohledů (s každou další vizualizací se vám na ní sníží náklady). Jsme pro vás schopni udělat i postprodukci formou fotomontáže, zasazení do reálného prostředí apod.

3D TISK

S 3D tiskem máme několikaleté zkušenosti. Z vašeho 3D modelu připravíme tiskový soubor Nastavíme materiál, teploty, rychlosti, retrakce, výšku vrstvy, perimetry, podpory, procento výplně tak, aby se model v pořádku vytiskl, neplýtvalo se materiálem a zároveň aby i čas tisku byl optimální. Maximální velikost 3D tištěného objektu je 250×200×200 mm. Velké modely se rozřežou na díly, které se následně k sobě lepí. Objekty se dále mohou modelářsky upravovat. Broušení, tmelení, barvení a lakování jsou běžné aplikace.

PARAMETRICKÝ DESIGN

Parametrický design je mocný nástroj jak efektivně vytvořit sérii výsledných modelů, pokud se od sebe liší několika proměnnými. Geometrii generuje funkce, do které dosazujeme jednotlivé parametry.

CENÍK

3D MODELOVÁNÍ

Ceny 3D modelování a tvorby návrhů se počítají individuálně a jsou odvozeny od časové náročnosti projektu. Standardní sazba se pohybuje okolo
500 Kč/hodinu.

3D TISK

Cenu 3D tisku lze zjistit z vygenerovaného tiskového souboru. Cena se odvíjí od doby tisky (cca 75 Kč/h) a hmotnosti použitého materiálu (cca 1 Kč/g)

VIZUALIZACE

Cena vizualizace se odvíjí od složitosti scény, četnosti materiálů, vytvoření nových materiálů, rozlišení výstupu, četnosti vizualizací z jedné scény. Cena bude stanovena rámcově, odvozená od standardní sazby 500 Kč/h.

PARAMETRICKÝ DESIGN

Parametrický design je velmi specifický. Vetšinou se vyvíjí nová funkce a vymýšlí se nová pravidla, které je potřeba ověřit. U vývoje je velmi těžké stanovovat ceny předem. Proto bude cena řešena hodinovou sazbou 550 Kč/h.

KONZULTACE

Základní konzultace vašich projektů je zdarma. U pravidelné spolupráce na složitějších projektech se cena stanoví dohodou.

NAPIŠTE NÁM

KONTAKT

Pro komunikaci můžete využít email info@model3d.cz

© Model 3D | info@model3D.cz